My approach to photographing Weddings

Thomas Roberts Photography

West Wales Wedding Photographer

Welcome to my page! I'm Tom, a Wedding photographer based in Carmarthenshire, South Wales. I photograph Weddings across Wales and South West of the UK. I know from experience what is involved in planning a wedding day and aim to document your wedding in a natural, unobtrusive style whilst paying attention to the special and authentic moments throughout the day.


Croeso i fy ngwefan! Rwy’n ffotograffydd sy'n arbenigo mewn priodasau a thirluniau. Ces i'n fagu yn Sir Gar, felly yn naturiol mae’r awyr agored a golau naturiol wedi cael dylanwad cryf ar sut dwi’n mynd at i greu ffotograffau. Mae achlysur eich priodas yn unigryw ac rwy’n angerddol dros ddweud eich stori mewn ffordd naturiol gan dalu sylw at y manylion cofiadwy yn ogystal a phob ennyd fer ar eich diwrnod arbennig.


“Mi gerddaf gyda thi, beth bynnag ddaw”