Barod?

Beth sy'n digwydd nesaf?

Ar ôl i fi dderbyn eich neges, byddaf yn ymateb cyn gynted â phosib i ddweud os ydw i ar gael a rhannu fy mhrisau gyda chi. Gallwn wedyn trefnu i gwrdd er mwyn trafod eich syniadau. Rwy'n hapus i wneud mewn tafarn, siop goffi neu dros Zoom! Rwy'n siŵr bydd llwyth o gwestiynau gennych. Os ydy popeth yn swno'n iawn i chi galwn arwyddo contract i wneud popeth yn swyddogol a fi bydd eich ffotograffydd ar ddiwrnod eich priodas!